NÖRALTERAPİ

Nöralterapi vücudun kendi sinir sistemini kullanarak işlev gören, lokal anestezikler kullanılarak yapılan, organizmanın regülasyonunun (iç dengesini) sağlanması ve beden fonksiyonlarının yeniden normale döndürülmesi esasına dayanan bir tedavi yöntemidir.

1926’da Ferdinand ve Walter Huneke Kardeşler kronik migren ağrısı olan kız kardeşlerini tedavi etmeye çalışırlarken romatizma ağrılarda kullanılan bir ilacı denemeye karar verdiler. Damara vermeleri gereken ilacı yanlışlıkla damar dışına verince flaş etki olarak ağrının, bulantı ve kusma hissinin bir anda ortadan kalktığını gördüler. Kullandıkları preparatın içinde procain (lokal anestetik) bulunuyordu. 1940’da bacaktaki kaşıntılı bir osteomyelit skatrisine prokain enjekte ettiklerinde hastanın uzun süreli omuz ağrılarının ortadan kalktığını gördüler. 3 yıllık çalışma ve Huneke Kardeşler’in kendi üzerlerinde yaptıkları deneylerden sonra Lokal Anestetiklerin Alışılmadık Uzaktan Etkileri isimli kitabı yazdılar.

Nöral Terapi Nasıl İşler?

Nöralterapinin nasıl işlediğini anlamak için birkaç tanımı yeniden hatırlamakta fayda vardır:

Homeostaz: Yaşam ancak bedenin iç koşullarının, fizyolojik sistemlerinin sabit olarak tutulması ile mümkündür. Bu sabit tutulma durumuna homeostaz denir. Beden pH, pO2, beden ısısı gibi bazı bazal değerleri sabit tutulmak zorundadır. Bu koşulların sağlanması ve korunması için sistemde pek çok hücrenin işlevsel işbirliğini gerektirir, bu işbirliğinde de VSS nin(otonom sinir sistemi) çok önemli bir rolü vardır. Şayet bozulan bazal değerler kısa sürede geriye dönmez ise bir süre sonra kronik hastalıklar oluşur. 

Allostaz: Bazal değerlerin değişimiyle bağlantılı, tüm fizyolojik mekanizmaların aktive edilmesiyle kazanılan, homeostaza hizmet eden durağanlıktır.

Örn: Uyanıp yataktan kalktığımızda nabız değeri, beyne optimal kan gidebilmesi için bir süre yükselir(allostaz). Bu da bazal değerlerin kısa süreli değişimi ile olur. Allostazi uzun sürerse kronik yüklenmelerde yıkıcı etki gösterirler.

Allostatik durum uzun sürdüğünde:

  • Enflamasyonun artmasına
  • Kortizol üretiminin artmasına 
  • Azalmış DHEA/kortizol oranına
  • Anormal insülin seviyesine neden olur.
  • Ateroskleroz, ventriküler hipertrofi, oksidatif stres
  • Gecikmiş yara iyileşmesi, gecikmiş immünolojik yanıt, kronik yorgunluk ve ağrı
  • Abdominal yağ artışı, bozulmuş HDL/LDL oranı, kemik yoğunluğunda azalma oluşur. 

Vücuttaki her türlü enflamasyon homeostazın bozulmasına ve allostazın uzun sürmesine neden. Ağız ve diş bölgesinde bulan kistli, gömük dişler, yeteri kadar iyileşmemiş diş çekim yerleri, iyi yapılmamış implantlar, dişeti hastalıkları gibi pek çok problem allostazın uzun sürmesine ve homeostazın yeniden sağlanamamasına neden olur. Bu durum da ağız ve diş bölgesinde herheangi bir ağrı olmasa bile vücudun başka bölgelerinde veya sistemik problemler olmasına neden olur.

Nöralterapide sinir sistemi ve bağ dokusu tarafından iletilen patolojik uyarılar lokal anestezik uygulamasıyla(iv, lokal,  segmental, ganglion enjeksiyonları) engellenerek veya hücreler uyarılarak tekrar regülasyonları sağlanır. NT’de, lokal anestezik uygulamaları enjeksiyon yoluyla yapıldığından bu uygulamayla hem iğnenin stimülüsyonundan (indirekt etki) hem de lokal anesteziğin geçici bir süre blok etkisi ile lokal anesteziğin yıkım ürünlerinin etkisinden (direkt etki) istifade edilir. 

Nöralterapide lokal anestezik madde olarak %1 lik prokain veya % 0,4 lidokain kullanılır

Lokal Anestezikler

•Antiaritmik

• Analjezik

• Bronşiyal hiperaktivitenin engellenmesi

• Antienflamatuar

• Antibakteriyel – Antiviral

• Antitümöral

•Nöroprototektif

• Antitrombotik

• Antiepileptiktirler.

Nöfralterapi bağışıklık sistemininin regülasyonunu, dolaşımın düzenlenmesini ve oksijen eksikliğinin ortadan kaldırılmasını, homeostazisin sağlanması, hormon regülasyonunu, ağrı tedavisini, lenfatik drenajın regülasyonunu ve psikolojik regülasyonunu sağlar.

Nöralterapi segment içinde yer alan tüm yapıları ince bir ağ gibi saran sempatik liflere her basamakta ulaşma imkanı sağlar. 

İsviçre Federal Sağlık Bakanlığının yaptırdığı bir raporda "Health Technology Assessment of Neural Therapy" (2005) de non-peer reviewed dergilerde yaklaşık 3000 vaka sunumu (best case analysis-en iyi vaka analizi) incelenmiş ve İsviçre sağlık sistemi için de bu metod önerilmiştir. Bu rapora istinaden Ocak 2012’den itibaren de nöralterapi, İsviçre’de yeniden temel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. 

Nöralterapinin içinde segment terapisi önemli bir yer tutar.  Bütün sinir sistemi fonksiyonları birbirleriyle denge içindedir. Bunlardan sadece bir tanesindeki bir bozulma domino taşı etkisiyle zamanla diğerlerinde de bozukluk yaratacaktır.

Bu bozuklukta nöralterapide takip edilecek yol şöyledir:

1-Yüzeyel/lokal enjeksiyon

2-Segmental ve derin enjeksiyon

3-Bozucu Alan Terapisi

Segment ve genişletilmiş segment terapisine cevap alınamadığında bozucu alan araştırılır. Bozucu alan: Lokal olarak semptom vermeyen, fakat bedenin uzak bölgelerinde semptoma neden olan kronik inflamasyondur.

Bozucu alanlar organizmayı allostatik duruma sokabilir. Burada hem hömoral hem nöral yollar kullanılır.  

Tedavide başarılı olabilmek için bozucu alanın ortadan kaldırılması gerekir. Bozucu alanlar her türlü kronik hastalığı tetikleyebilirler. Bu her bireyde farklı şekillerde görülebilir. Çünkü her bireyin kalıtımsal olarak ya da sonradan kazanılmış zayıf noktaları farklıdır. Bozucu alanlar bu zayıf noktalarda stres oluşturur. Örneğin kistli diş bir hastada diz ağrısı oluştururken bir başkasında boyun ağrısı ya da daha farklı bir rahatsızlık oluşturabilir. 

Günümüzde teşhis edilen kronik hastalıkların en az yüzde 30’unun bozucu alan kaynaklı olduğu teşhis edilmiştir. Hastalığın ağırlığı, seyir süresinin uzunluğu ile artar. Bir organizmanın kendini iyileştirebilmesi için regülasyon mekanizmasının iyi çalışması gerekmektedir. Bozucu alanlar bu regülasyon mekanizmasını devamlı meşgul ettiklerinden organizmanın kendini iyileştirme kapasitesini düşürürler.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Gömük Dişler
Bağırsak Florasının Ağız Ve Dişler Üzerinde Önemi
Holistik Diş Hekimliği