Sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerle ağızda yerini alamayan dişlere " gömülü dişler" denir. Üçüncü büyük azı dişleri (yirmi yaş dişleri veya akıl dişleri olarak da bilinir), 

En sık rastlanan gömülü dişlerdendir. Üçüncü azı dişlerinin sürebilmesi için ağızda yer bulunmuyorsa ve kişi 25 yaşına geldiği halde halen sürmemişse, " gömülü " olarak değerlendirilirler. Bazen de bu dişler kısmen sürer, ancak hiçbir zaman tam yüksekliğe ulaşamazlar. Üçüncü azılarınız henüz sürmemişse, dişhekiminizi ziyaret ederek durum hakkında bilgi edinebilir ve gömülü kalan dişlerin neden olabildiği ağrı, şişme, enfeksiyon, çürük ve dişeti hastalıkları gibi bazı problemler ortaya çıkmadan etken dişin çekilmesini sağlayabilirsiniz.

20 yaş dişlerinden sonra en sık gömük kalan diş köpek dişleridir. Daha nadir görülmekle birlikte kesici dişlerin ya da küçük azıların da gömük kalmasına rastlanabilir.

Gömük Dişlerin Oluluşturabileceği Problemler

Gömülü üçüncü azıların çevresinde kist ve tümörler oluşabilir. Öte yandan, kısmen sürmüş üçüncü azılar da ciddi bir enfeksiyon kaynağıdır. Bu tip dişler ağrının yanında dişeti problemleri ve apselere yol açabilirler.

Perikoronitis

Daha çok yarı gömülü 20 yaş dişlerinin neden olduğu bir enfeksiyon şeklidir.Kronu çevreleyen yumuşak dokuların enfeksiyon görülür. Bu enfeksiyon akut, subakut veya kronik olabilir ve bazı vakalarda ülseratif gingivitis görülebilir.

  • Akut perdikoronitis: Çiğneme ile artar, geceleri komşu sahalara yayılan zonklamada artma şeklinde görülür. Ağız açmada ve yutma sırasında zorluk, yüzde şişlik şişlik vardır. Ateş, nabız ve solunum hızı artmış olur Submandibular lenf nodları şiştir ve palpasyondâ hassastır. Ağız kokusu vardır, ilgili bölgedeki dişeti şişmiştir ve çok hassastır.
  • Subakut perikoronitis: Ender olarak yayılan, devamlı, künt bir ağrı ile karakterizedir. Tat değişikliği, ağız kokusu, ağız içi şişlik ve çenedeki huzursuzluk görülür. Akut değişime oranla subakut perikoronitis daha az sistemik şikayet verir. Fakat submandibular lenf bezlerinde şişme ve hassasiyet belirgindir. İntraoral muayenede dişin üzerinde ödemli bir dişeti görülür.
  • Kronik perikoronitis: Orta dereceli künt bir ağrı görülür ve şikayet ara sıra tekrarlar. Ağızda hoş olmayan bir tat ve röntgende o bölgede krater şeklinde bir defekt vardır. Hastadan iyi bir anamnez alınır. Hastanın yaşı, ev adresi ve mesleği gibi detaylar gözden

Gömük Dişler Bozucu Alan Oluştururlar

Tamamlayıcı tıp açısına vücutta akut veya kronik enfeksiyon varlığı, hastanın ağrısı olmasa bile sürekli olarak vücutta labilite yaratır ve bedenin kendini iyileştirme kapasitesinin azalmasına neden olur. 

Periodontal Hastalık

Yarı gümülü yirmi yaş dişi ikinci moların distalindeki kemik desteğini zayıflatır ve zaten rahat temizlenemeyen bu bölgede periodontal sorunlar olabilir. 

Diş Çürüğü

Yarı gömülü yirmi yaş dişi hem 2. moların distalini hem de 3. molarları etkiler ve her iki dişte birden çürük meydana gelebilir. Gömülü diş ağız içinde hiç görülmese bile çürük yine meydana gelebilir. 

Kök Rezorpsiyonu

Gömülü diş komşu olduğu ve temas ettiği dişin kökü üzerine belli bir basınç yaparak onun rezorbe olmasına neden olabilir. 

Protez Kullanımında Zorluk

 Dişsiz bir ağızda gömük bir diş varsa alveol kretine protezin baskısıyla zamanla yüzeye doğru sürmeye başladıklarından protezin kullanılmasını engellerler. 

Odontojik Kist veya Tümör

Gömülü diş alveoler kemiğin içerisinde kaldığında folliküler kesede onunla birlikte kalmaktadır. Bu kese kistik dejenerasyona uğrayarak dentigeröz kist veya keratokiste dönüşebilir. Dental follikül epitelinden odontojenik tümörlerde gelişebilir. Bu konuda en popüler olan ameloblastomdur. 

Kaynağı Belli Olmayan Ağrılar

Çoğu kez hastalar hekime retromolar bölgede belli bir sebep olmaksızın ağrıdan şikayetle gelirler. Eğer hastada temporomandibular eklem disfonksiyonuna bağlı bir neden yoksa çoğu zaman oradaki gömülü dişin çıkartılması ağrı şikayetinin kaybolmasını sağlayabilir. 

Çene Kırığı

Gömülü dişler çenede zayıf bir hat oluştururlar ve herhangi bir travmada bu bölgede kırık oluşumunu kolaylaştırırlar. 

Ortodontik Tedaviyi Engellemesi

Gömük ya da yarı gömük 3. molarlar bitmiş bir ortodontik tedavide dişleri öne doğru sıkıştırarak tekrar bozulmaya neden olur. Diğer gömük dişler çene kemiğinde komşu dişlerin hareket etmesine engel olurlar.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ağız Kanserleri
curuk-neden-olusur
Temporomandibuler Eklem Hastalıkları